Товар добавлен в корзину
Оформить заказ

Смотрите также
від
Політика конфіденційності та обробки персональних даних

редакція від 09 лютого 2021 року

Цей документ «Політика конфіденційності та обробки персональних даних» (далі – за текстом – «Політика») являє собою правила користування сайтом – https://bazium.ua, (далі – Оператор) персональної інформації, яку Оператор, включаючи всіх осіб, що входять в одну групу з Оператором, можуть отримати про Користувача під час використання ним будь-якого з сайтів, сервісів, служб, програм, продуктів або послуг Оператора (далі – Сайт) і в ході виконання Сайтом будь-яких угод і договорів з Користувачем. Згода Користувача з політикою, виражене ним в рамках відносин з одним з перерахованих осіб, поширюється на всі інші перераховані особи.Використання сайту означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; у разі незгоди з цими умовами Користувач повинен утриматися від використання Сайту.

Загальні положення політики

1.1. Сайт має право вносити зміни в справжню Політику. При внесенні змін в заголовку політики вказується дата останнього оновлення редакції. Нова редакція Політики набирає чинності з моменту її розміщення на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.
1.2. Основною метою цієї Політики є створення основи для дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних Сайтом.

Персональна інформація Користувачів, яку обробляє Сайт
2.1. Під персональною інформацією в цій Політиці розуміється:
2.1.1. Інформація, що надається Користувачем самостійно при реєстрації (створенні облікового запису) або в процесі використання Сайту, включаючи персональні дані Користувача (адреса електронної пошти; ім'я, прізвище, по батькові або псевдонім; телефон).
2.1.2. Дані, які передаються в автоматичному режимі Сайту в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, дані файлів cookie, інформація про браузер користувача (або іншій програмі, за допомогою якої здійснюється доступ до Сайту), технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, що використовуються користувачем, дата і час доступу до Сайту, адреси запитуваних сторінок та інша подібна інформація;
2.1.3. Інша інформація про Користувача, обробка якої передбачена умовами використання Сайту.
2.2.Обробка персональних даних Сайтом здійснюється в наступних випадках:
2.2.1. За згодою суб'єкта персональних даних (Користувача) на обробку його персональних даних;
2.2.2. Для виконання договору, стороною якого, або вигодонабувачем або поручителем за яким є суб'єкт персональних даних (користувач), в тому числі в разі реалізації Сайтом свого права на відступлення прав (вимог) за таким договором, а також для укладення договору з ініціативи суб'єкта персональних даних (користувача) або договору, за яким суб'єкт персональних даних буде вигодонабувачем або поручителем;
2.2.3. Для здійснення прав і законних інтересів сайту або третіх осіб, або для досягнення суспільно значущих цілей за умови, що при цьому не порушуються права і свободи суб'єкта персональних даних (Користувача);
2.2.4. При необхідності здійснення правосуддя, виконання судового акта, акта іншого органу або посадової особи, що підлягає виконанню відповідно до законодавства РФ або України Про виконавче провадження;
2.2.5. У разі, коли доступ необмеженого кола осіб до персональних даних суб'єкта (Користувача) надано самим суб'єктом персональних даних, або на його прохання (далі-персональні дані, зроблені загальнодоступними суб'єктом персональних даних);
2.2.6. У статистичних чи інших дослідницьких цілях, за умови обов'язкового знеособлення персональних даних.
2.3. Обробка спеціальних категорій персональних даних, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних або філософських переконань, стану здоров'я, інтимного життя, судимості, а також біометричних персональних даних Сайтом не здійснюється.
2.4. Ця Політика застосовна тільки до інформації, оброблюваної в ході використання Сайту. Сайт не контролює і не несе відповідальність за обробку інформації сайтами третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті.
2.5.Сайт не перевіряє достовірність персональної інформації, що надається Користувачем, і не має можливості оцінювати його дієздатність.

Цілі обробки персональної інформації Користувачів
3.1.Сайт обробляє персональну інформацію Користувача в наступних цілях:
3.1.1. Виконання договору, стороною якого, або вигодонабувачем або поручителем за яким є суб'єкт персональних даних( користувач), а також укладення договору з ініціативи користувача або договору, за яким користувач буде вигодонабувачем або поручителем;
3.1.2. Виконання запитів уповноважених органів державної влади, у тому числі органів оперативно-розшукової діяльності;
3.1.3. Ідентифікація сторони в рамках сервісів, угод і договорів з Сайтом;
3.1.4. Надання Користувачеві персоналізованих сервісів і послуг;
3.1.5. Виконання запитів користувачів, направлення повідомлень та інформації, що стосуються використання сайту за запитами користувачів;
3.1.6. Поліпшення якості роботи сайту, зручності його використання для користувача, розробка нових послуг і сервісів;
3.1.7. Таргетування рекламних матеріалів;
3.1.8. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

Умови передачі персональної інформації користувачів третім особам
4.1. Щодо персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.
4.2. Сайт має право передати персональну інформацію Користувача третім особам в наступних випадках:
4.3.1. Користувач висловив згоду або дав доручення Сайту (наприклад, при реєстрації доменного імені В уповноваженого реєстратора) на такі дії;
4.3.2. Передача необхідна для використання Користувачем певного Сервісу або для виконання певної угоди або договору з користувачем;
4.3.3. Передача необхідна для функціонування і працездатності самого сайту;
4.3.4. Передача передбачена російським, українським або іншим застосовним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури;
4.3.5. Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять всі зобов'язання щодо дотримання умов цієї політики стосовно отриманої ним персональної інформації;
4.3.6. З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів сайту або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує Угоду користувача сайту, справжню Політику, або документи, що містять умови використання конкретних сервісів;
4.3.7. В результаті обробки персональної інформації Користувача шляхом її знеособлення отримані знеособлені статистичні дані, які передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням сайту.

Зміна і видалення персональної інформації.Обов'язкове зберігання даних
5.1.Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частину, звернувшись до Сайту за контактами в розділі 9. «Контакт».

Обробка персональної інформації за допомогою файлів Cookie і лічильників
6.1. Файли cookie, що передаються Сайтом обладнанню користувача та обладнанням Користувача Сайту, можуть використовуватися Сайтом для надання Користувачеві персоналізованих сервісів, для таргетування реклами, яка показується користувачеві, в статистичних і дослідницьких цілях, а також для поліпшення сайту.
6.2. Користувач усвідомлює, що обладнання та програмне забезпечення, використовувані ним для відвідування сайтів в мережі Інтернет можуть володіти функцією заборони операцій з файлами cookie (для будь-яких сайтів або для певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів cookie.
6.3. Сайт має право встановити, що надання певного Сервісу або послуги можливо тільки за умови, що прийом і отримання файлів cookie дозволені Користувачем.
6.4. Структура файлу cookie, його зміст і технічні параметри визначаються Сайтом і можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.
6.5. Лічильники, розміщені Сайтом, можуть використовуватися для аналізу файлів cookie Користувача, для збору та обробки статистичної інформації про використання Сайту, а також для забезпечення працездатності сайту в цілому або їх окремих функцій зокрема. Технічні параметри роботи лічильників визначаються Сайтом і можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

Захист персональної інформації Користувача
7.1. Сайт вживає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

Зміна політики конфіденційності
8.1. Сайт має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції зазначається дата останнього оновлення. Нова редакція Політики набирає чинності з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Чинна редакція постійно доступна на сторінці за адресою https://bazium.ua/privacy.

Контакти та питання щодо персональних даних
9.1. Всі пропозиції, питання, запити та інші звернення з приводу цієї політики і використання своїх персональних даних користувач має право направляти Сайту:
- за адресою електронної пошти: bazium@bazium.com.ua;

Дані організації:
ФОП Суханов ю. а., ідентифікаційний номер 2720023931, Україна: +380969696629
E-mail: bazium@bazium.com.ua